Proxecto Percebes

BiodivERsA rede temática
Axencia de financiamento: BiodivERsA: programación e financiamento da investigación sobre servizos de biodiversidade e ecosistemas en países e territorios europeos
Período: 3 anos (2017-2020)
PI: José Luis Acuña (Universidade de Oviedo)
Equipo de investigación: investigadores de España, Portugal e Francia.


PERCEBES é un proxecto de rede financiado por BiodivERsA e coordinado polo profesor Jose Luis Acuña na Universidade de Oviedo (UNIOVI, España). Future Oceans Lab forma parte da rede que traballará conxuntamente para comprender os efectos da pesqueira do percebe na biodiversidade, a produtividade e a conectividade do percebe.

A xestión espacial do medio mariño baseada en regulacións de captura e esforzo non espaciais é a principal estratexia ambiental para un uso sostible das reservas de peixe . Na UE, a pesqueira do percebe  xestíonase cunha ampla gama de ferramentas espaciais como o acceso aberto simple, a través de reservas mariñas, así como os dereitos territoriais dos usuarios para a pesca (TURF). PERCEBES significa “Ferramentas para a transición cara unha xestión espacial dos recursos costeiros: a pesqueira do percebes no suroeste de Europa”. O proxecto emprega unha serie de métodos para identificar, avaliar e desenvolver un conxunto de ferramentas para predicir as implicacións das opcións de xestión espacial sobre a produtividade, a biodiversidade e a conectividade para unha planificación espacial mariña optimizada noutros contextos da UE.

As reservas mariñas parecen ser unha ferramenta de xestión adecuada e un bo xeito de preservar a biodiversidade. Non obstante, os pescadores opóñense firmemente debido ás súas restricións espaciais á pesca, polo que piden “áreas parcialmente protexidas” que fan que a conservación mariña se converta nun desafío. Ademais, na UE, a Política Pesqueira Común deixou de lado a frota de pequena escala, o que provocou unha sobreexplotación e un déficit de participación dos pescadores na sostibilidade dos recursos. Non obstante, a frota a pequena escala ofrece un maior potencial para a aparición de prácticas de xestión estruturadas espacialmente. Un exemplo destacado é a TURF onde se permite a un grupo de pescadores o uso exclusivo do recurso nunha zona espacialmente restrinxida do océano, a cambio dunha estricta adhesión á normativa baseada na avaliación científica do recurso. Demostrouse que a coxestión da TURF promove a sostibilidade das poboacións e ten beneficios adicionais sobre a biodiversidade.

En Francia e Portugal, a pesqueira do percebe é esencialmente de acceso aberto, cun período de pesca restrinxido e con algunhas áreas mariñas protexidas. Pola contra, nas rexións do noroeste español de Galicia e Asturias a pesqueira é un sistema TURF cun réxime de coxestión con períodos en barbecho onde se deixan recuperar as rochas durante un ano.

Obxectivos específicos de PERCEBES :

– Medir as taxas de recuperación do ecosistema despois da implementación de períodos de protección ou de barbecho.
– Determinar o impacto dos períodos en barbecho sobre a biodiversidade e a produtividade dos bancos percebeiros.
– Desenvolver modelos hidrodinámicos para 3 rexións diferentes da Península Ibérica: en Alentejo (SO de Portugal), Galicia e Asturias (NO de España) e Sur de Bretaña.
– Combinar modelos hidrodinámicos con modelos individuais de desenvolvemento e comportamento das larvas de percebe.
– Desenvolver modelos bioeconómicos espacialmente explícitos para unha xestión exitosa.
– Caracterizar o impacto bioeconómico da protección / barbecho a nivel paisaxístico.

O obxectivo final de PERCEBES é comprender e xestionar as dinámicas da biodiversidade en paisaxes mariñas para deseñar reservas mariñas ben conectadas, permanentes ou temporais (infraestrutura verde) e proporcionar pesqueiras sostibles á vez que mellora a biodiversidade.

Podes ir á páxina oficial do proxecto PERCEBES aquí .