Proxecto FutureMARES

Horizonte 2020
Axencia de financiamento: Programa de investigación e innovación da UE Horizon 2020
Período: setembro 2020- agosto 2024 (48 meses)
Socio principal: Real Instituto Neerlandés de Investigación Mariña (NIOZ)
Equipo de investigación: 32 socios de 17 países: Europa, Sudamérica e Asia occidental.


FutureMARES é un proxecto de investigación financiado polo programa H2020 e coordinado polo profesor Peck do Real Instituto Neerlandés de Investigación Marina (NIOZ) . O Future Oceans Lab participa liderando a adaptación ao cambio climático e a vulnerabilidade dos sistemas socioecolóxicos (WP5). Coordinaranse e desenvolveranse unha serie de avaliacións da vulnerabilidade climática en toda Europa, Chile e o Caribe, co fin de identificar os servizos dos ecosistemas mariños con maior risco e os medios de subsistencia dependentes. A clasificación da vulnerabilidade socio-ecolóxica ante o cambio climático é a clave para orientar de xeito efectivo a adaptación cara a hábitats, servizos e comunidades de persoas vulnerables.

FutureMARES é o acrónimo de “Climate Change and Future Marine Ecosystem Services and Biodiversity” (Cambio climático e os Futuros Servizos dos Ecosistemas Mariños e Biodiversidade ). O obxectivo xeral de FutureMARES é proporcionar accións, estratexias e solucións baseadas na natureza (SBN) social e economicamente viables para a adaptación e mitigación do clima para salvagardar a biodiversidade futura e as funcións dos ecosistemas, maximizando o capital natural e a prestación de servizos dos ecosistemas mariños e de transición.

Estas análises físicas, ecolóxicas, sociais e económicas integraranse para desenvolver tres NBS preparadas para o clima:

  • restauración de especies formadoras de hábitats que actúan como “rescatadores do clima” que amortizan os efectos negativos de CC nos hábitats costeiros, melloran a calidade da auga de mar e secuestran o carbono;
  • accións de conservación considerando de xeito explícito a variedade de impactos de CC e outros perigos sobre a idoneidade do hábitat para a biota para preservar a integridade das redes alimentarias (por exemplo, áreas mariñas protexidas) e protexer as especies ameazadas (por exemplo, a megafauna carismática);
  • A explotación sostible e baseada no ecosistema (captura e cultivo) dos produtos do mar.

Como resultado, FutureMARES mellorará a nosa comprensión das interrelacións entre os impactos do cambio climático e a saúde dos ecosistemas, para informar sobre como as SBN poden aumentar o potencial de adaptación e mitigación dos ecosistemas mariños e de transición. O proxecto contribuirá firmemente aos próximos informes, políticas e intervencións a nivel nacional, comunitario e mundial.

Tamén atopas toda a información relacionada con FutureMARES na súa páxina web oficial. Fai clic aquí