Equipo

Juan Bueno, doutor
Bolseiro posdoutoral

juan.bueno (at) uvigo.es
Google Scholar


Juan uniuse á Universidade de Vigo en setembro de 2020 como investigador para traballar no proxecto FutureMARES. As súas principais tarefas dentro do proxecto consistirán na coordinación do paquete de traballo 5 con Elena Ojea e no desenvolvemento dunha ferramenta para integrar a investigación ecolóxica e social na avaliación da vulnerabilidade dos ecosistemas mariños e os servizos dos ecosistemas ao cambio climático. Juan comezou a súa carreira no Instituto Español de Oceanografía ( Centro Oceanográfico de Xixón , España) onde traballou en ecoloxía teórica desenvolvendo modelos fisiolóxicos para o tempo de desenvolvemento dos organismos mariños, combinando bioenerxética e teorías da historia da vida. Despois da súa defensa do doutoramento en 2014 ( Universidade de Oviedo , España) ampliou o seu interese investigador participando en varios proxectos relacionados cos servizos ecosistémicos e a pesca ( CESAM – Universidade de Aveiro , Portugal), a pesca e o cambio climático ( IFREMER – Centre de Bretagne , Francia ), e avaliacións de vulnerabilidade ao cambio climático das pesqueiras portuguesas ( CCMAR – Universidade do Algarve , Portugal). Juan ten experiencia de máis de 10 anos de traballo na análise de datos con R e participou en varios cruceiros oceanográficos ( Malaspina , PELGAS , etc.) e conferencias internacionais (os máis recentes:  Simposio Internacional da teoría DEB ,  Simposio de Cambio Climático )