Os nosos colaboradores

FOL traballa con expertos de todo o mundo para acadar os obxectivos da investigación.

Colaboradores
Prof. Eréndira Aceves Bueno

Profesor axudante na Facultade de Asuntos Mariños e Ambientais (Universidade de Washington). A través da súa investigación, a doutora Aceves Bueno pretende atopar solucións a problemas complexos de xestión dos recursos mariños. O seu eido principal está na pesca artesanal, co obxectivo de atopar arranxos que ofrezan ás comunidades de pescadores artesanais as condicións adecuadas para a xestión dos ecosistemas. O seu traballo é interdisciplinar, implementando novas metodoloxías de diversas disciplinas, incluíndo ecoloxía, economía e antropoloxía. A través dunha combinación de simulacións teóricas e métodos empíricos, pretende avaliar o efecto que teñen diferentes acordos institucionais nos sistemas socio-ecolóxicos fronte ao cambio climático. Colabora estreitamente con FOL como membro do comité de doutoramento de Alba Aguión e apoiando a Xochitl Elias na realización do seu plan de investigación de tese, concretamente na implementación do caso de estudo en México dentro do proxecto CLOCK.

Prof. Örjan Bodin

Profesor asociado, investigador principal no Stockholm Resilience Center . O doutor Bodin combina e integra métodos e teorías de varias disciplinas científicas para desenvolver unha mellor comprensión dos sistemas socio-ecolóxicos. É membro do comité de doutoramento de Diego Salgueiro-Otero que realiza a súa investigación doutoral dentro do proxecto CLOCK centrado na adaptación da pesca de pequena escala galega ao cambio climático.

Prof. Joshua Cinner

Investigador xefe e líder do programa 1 no ARC Center of Ecellence, Coral Reef Studies . A súa investigación explora como os motores sociais, económicos e institucionais configuran a forma na que as persoas utilizan, perciben e xestionan os recursos naturais. O doutor Cinner traballa en estreita colaboración con ecoloxistas en temas de investigación interdisciplinares como: definir as condicións que levan a unha gobernanza exitosa da pesca mariña; comprensión da resiliencia e limiares dos sistemas socialecolóxicos; e examinando a vulnerabilidade ao cambio ambiental. O doutor Cinner forma parte do comité de doutoramento de Xochitl Elías Ilosvay.

Prof. Christopher Costello

Profesor de Economía ambiental e de recursos na Bren School of Environmental Science & Management, UC Santa Barbara. A súa investigación refírese á xestión de recursos naturais e aos dereitos de propiedade baixo incerteza, con especial énfase na información, o seu valor e o seu efecto na toma de decisións da xestión. O seu traballo combina o traballo teórico da economía coa análise empírica, a miúdo para informar a administracións. Os seus principais intereses inclúen a xestión da pesca, a diversidade biolóxica, as especies introducidas, a regulación das industrias contaminantes e a política mariña. Colabora con FOL como experto no consello asesor do proxecto CLOCK e como membro do comité de doutoramento de Alba Aguión apoiandoa no desenvolvemento dun modelo bioeconómico para a pesqueira de percebe (Pollicipes pollicipes) en Galicia para proporcionar información sobre as mellores prácticas para garantir a sostibilidade, uso dos recursos agora e no contexto de cambio climático.

Prof. Steven D. Gaines

Decano da Bren School for Environmental Science and Management (UCSB) e profesor de Ecoloxía Mariña UC Santa Bárbara. A súa investigación explora o deseño de redes de reservas mariñas, os impactos do cambio climático nos ecosistemas oceánicos e a xestión da pesca máis sostible mediante reformas baseadas no mercado. Recibiu numerosos premios, incluíndo o Pew Fellowship, o primeiro premio Marc Hirshman á excelencia na orientación estudantil, a elección á Asociación Americana para o Avance da Ciencia e o Premio Peter Benchley de Ocean Science. Forma parte do consello asesor do proxecto CLOCK, e como experto en ecoloxía e cambio climático, está a supervisar o desenvolvemento do plan de investigación da estudante de doutoramento, Xochitl Elías, no que está a avaliar as adaptacións dos sistemas socio-ecolóxicos costeiros en zonas de cambios drásticos na biodiversidade debido ao clima.

Jorge García Molinos

Profesor asociado, Arctic Research Center, Universidade de Hokkaido . Os seus principais intereses de investigación están relacionados coa ecoloxía do cambio climático e a bioxeografía de conservación e os múltiples factores de estrés e perturbación ecolóxicos. A través da súa investigación, pretende comprender o xeito no que o cambio climático e outros impactos producidos pola actividade humana alteran a natureza, desde especies ata os ecosistemas, e o xeito en que interactuamos con eles para promover a resiliencia e a adaptación para afrontar retos futuros. O doutor García-Molinos supervisa xunto con Elena Ojea, a Xochitl Elías, apoiando a súa análise dos hotspots de cambio climático e a avaliación dos cambios na biodiversidade atopados.

Prof. Alistair Hobday

Director de investigación e científico principal investigador principal en CSIRO Oceans and Atmosphere. A súa investigación abarca unha serie de temas, incluíndo a xestión espacial e a migración de grandes especies peláxicas, as influencias ambientais nas especies mariñas, os impactos do cambio climático e os extremos climáticos nos recursos mariños e o desenvolvemento e avaliación de opcións de adaptación para a conservación mariña, a pesca e a acuicultura. O doutora Hobday colabora con FOL como membro do comité de doutoramento de Iratxe Rubio, que achega o estudo da adaptación das pesqueiras industriais de atún aos impactos do cambio climático.

Prof. María Loureiro

Profesora de Economía na USC desde 2017. Os seus campos de investigación son a economía da enerxía, a economía ambiental e a economía agrícola. A doutora Loureiro é investigadora principal do grupo de investigación ECO-IURIS. O seu grupo figura no catálogo de grupos de investigación competitivos de Galicia (España). Forma parte do comité de doutoramento de Xochitl Elias.

Dr. Gonzalo Macho

Consultor independente en xestión pesqueira e ecoloxía mariña. Os seus temas de investigación son a dinámica da poboación dos recursos pesqueiros mariños, a xestión e gobernanza pesqueira, a reforma da política pesqueira común da UE, os sistemas socioecolóxicos mariños, a economía económica pesqueira e os impactos do cambio climático nos invertebrados mariños. É cosdiretcor xunto con Elena Ojea de Alba Aguión e colabora estreitamente con nós en algunhas liñas de investigación e proxectos como ECOMAR e IHH-project.

Prof. Henrique Quiroga

Profesor asociado na Universidade de Aveiro. O doutor Quiroga é investigador principal do grupo de Ecoloxía e Conservación das costas e océanos profundos. Os seus intereses de investigación son a ecoloxía mariña, a conservación e xestión de áreas mariñas protexidas, a conectividade e xenética de poboacións, o modelado biofísico e a avaliación da produción de mariscos artesanais. Forma parte do comité de doutoramento de Alba Aguión como experto en conectividade poboacional apoiando as súas avaliacións sobre a dispersión larvaria de percebes para implementar os mellores plans de xestión nas confrarías de pescadores.

Dr. Fran Saborido

Director de investigación do IIM-CSIC. O doutor Saborido coordina o grupo de Ecoloxía Pesqueira do IIM-CSIC. Os seus temas de investigación versan sobre estudos de ecoloxía pesqueira de especies comerciais mariñas (bacallau, fletán, pescada) e outras especies costeiras e trópicas co obxectivo principal de lograr unha xestión sostible dos recursos mariños. O doutor Saborido forma parte do comité de doutoramento de Iratxe Rubio.

Prof. Sebastian Villasante

Profesor (asistente) no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. O doutor Sebastian Villasante está interesado en comprender a adaptación social, as transformacións e as vulnerabilidades dos sistemas socio-ecolóxicos mariños ao cambio global e examinar as compensacións na xestión e conservación dos recursos mariños vivos. En particular, Sebastian estivo traballando no desenvolvemento e aplicación de modelos cuantitativos e cualitativos para investigar os conflitos espaciais de usos mariños de diferentes actividades (por exemplo, pesca comercial e recreativa, acuicultura). Sebastian estivo colaborando con FOL no proxecto ECOMAR e como comité de doutoramento de Diego Salgueiro-Otero.