The news

A disminución da eficiencia da pesca a pequena escala a nivel mundial ameaza a seguridade alimentaria

Alex Tidd lidera un estudio sobre a reducción da eficiencia da pesca artesanal a nivel global

17/12/2021 -

A pesca é unha parte crucial do sistema alimentario mundial, representando unha media do 15-20% da inxestión de proteína animal (nalgúns países, máis do 50%) para 4.500 millóns de persoas. Históricamente, os cambios na eficiencia das flotas pesqueiras provocaron un aumento masivo das capturas mundiais de peixe. Demasiadas embarcacións cunha capacidade de captura excesiva que pescan moi poucos peixes poden levar a un exceso de eficiencia pesqueira e ameazar a sostibilidade a longo prazo, a biodiversidade dos recursos pesqueiros mundiais e a viabilidade económica das operacións pesqueiras.
Porén, falta información global actual sobre tendencias en eficiencia técnica. Aquí mostramos que:
• Moitos países que dependen deste recurso son pobres, teñen poucas alternativas e xa están a sufrir impactos relacionados co cambio climático. A nosa análise mostra a nivel mundial que a eficiencia pesqueira aumentou substancialmente para moitas frotas industriais ata un nivel do 4 % interanual, pero está caendo ata un nivel do 3 % para as frotas artesanais nalgunhas rexións que están ameazadas polo cambio climático.
• Estimamos que unha redución global da eficiencia está a caer de media -0,2% ao ano para esta frota (media dos últimos 5 anos). Isto tradúcese nunha perda de 71.400 toneladas nas capturas globais, o que podería ser un problema para a seguridade alimentaria, especialmente para os países máis pobres que dependen da pesca para as súas necesidades alimentarias.

Ata o momento, non houbo estimacións globais destas cifras. Esta análise ofrece nova información actualizada para apoiar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas relacionados co uso sostible dos recursos oceánicos e a axenda do crecemento azul.

O noso traballo utiliza series temporais globais durante un período de 64 anos para estimar os cambios na eficiencia da produción pesqueira en cada país pesqueiro, xeográficamente e ao longo do tempo. Utilizamos a análise envolvente de datos, unha metodoloxía amplamente aplicada noutras disciplinas, especialmente en economía e aos negocios, para medir a eficiencia produtiva. Análises semellantes empregáronse en estudos espaciais a gran escala sobre a produción de cultivos agrícolas para estudar as diferencias no rendemento global e nas eficiencias (por exemplo, Neumann et al. 2010 Agricultural Systems), pero este é o primeiro estudo que aplica este enfoque á pesca mundial.

Aquí tedes a ligazón ao noso novo estudo.

Para ver máis novas, preme aquí
CATEGORÍAS: Alex Tidd, Clock, Elena Ojea, Research, Results