CEAZA é un centro de investigación interdisciplinar que promove desenvolvementos científicos e tecnolóxicos en ciencias da terra e biolóxicas, con foco na rexión de Chile central. CEAZA ofrece un posto posdoutoral para un investigador cun forte interese en traballar na adaptación ao cambio climático nas comunidades costeiras de Chile e disposto a contribuír a cuestións de investigación de vangarda. Os detalles completos do traballo pódense atopar aquí .

CEAZA é activa en oceanografía, meteoroloxía, bioloxía, ecoloxía e ciencias do clima a través do desenvolvemento de redes de observación e investigacións baseadas nunha ampla gama de enfoques de vangarda. No marco da súa perspectiva científica, CEAZA dedicouse a avanzar na comprensión da variabilidade climática natural, o cambio climático provocado polo home e os seus impactos sobre os ecosistemas mariños e os seus servizos nas costas de Chile central.

O investigador será o responsable de dirixir un enfoque de estudo de casos sobre a vulnerabilidade da pesca e a adaptación aos impactos extremos do cambio climático na rexión, desenvolvido dentro do novo Programa de investigación para a planificación da acción climática (CLAP), financiado polo goberno chileno. CLAP é un proxecto de cinco anos que ten como obxectivo investigar a vulnerabilidade pesqueira e a adaptación ao cambio climático e á variabilidade, incluídos eventos extremos, na rexión oceánica do centro de Chile. O candidato seleccionado traballará con Laura Ramajo (CEAZA) e Elena Ojea (FOL), entre outros colaboradores.

Estamos ansiosos por ler as túas solicitudes. Os candidatos interesados enviarán o material de solicitude seguindo as indicacións do PDF a ofertas.laborales@ceaza.cl