Despois dun proceso de selección competitivo para o posto como investigador do proxecto no proxecto MPA Engage , Francesca Barazzetta triunfou e uniuse ao equipo Future Ocean Lab este marzo de 2020.

Francesca completou con éxito o seu Máster en Cambio Climático na Universidade de Copenhague . Realizou a súa tese maxistral en colaboración con FOL , durante a súa primeira visita en 2018, estudando os medios de subsistencia da pesca a pequena escala e a súa capacidade de adaptación polo efecto do cambio climático obtendo a nota máis alta.

Durante esta estadía en FOL , Francesca traballará no proxecto MPA Engage : Engagement de actores clave do Mediterráneo no enfoque dos ecosistemas para xestionar as áreas mariñas protexidas para afrontar o clima . Xunto con Elena Ojea , Francesca elaborará unha pauta metodolóxica sobre avaliacións da vulnerabilidade climática para sete AMP asentadas na conca mediterránea e apoiará con actividades de formación para as partes interesadas.