Future Oceans Lab of Marine Research Center (CIM-UVIGO) sae para publicar un novo posto para un investigador do proxecto que posúa un máster con experiencia en Ecosistemas Mariños, xestión e participación das partes interesadas. Os detalles completos do traballo pódense atopar no EURAXESS e neste ficheiro PDF .

O candidato seleccionado encargarase do desenvolvemento das tarefas do proxecto relacionadas co deseño e implementación de avaliacións de vulnerabilidade climática. Estará apoiado pola investigadora principal ( Elena Ojea) e os consorcios do proxecto Interreg-MED ( MPA-Engage ). Este é un proxecto altamente multidisciplinar para mellorar o papel das AMP como solucións baseadas na natureza ao cambio climático. O traballo do candidato aplicarase altamente á xestión das áreas mariñas protexidas (AMP) e requirirá o deseño e desenvolvemento de protocolos metodolóxicos, a formación das partes interesadas no campo e o seguimento continuo das tarefas. MPA-Engage desenvolverá un enfoque de varios niveis desde unha perspectiva ecolóxica, social e económica

Estamos ansiosos por ler as túas solicitudes. Os candidatos interesados enviarán o material de solicitude seguindo as indicacións da oferta de traballo EURAXESS (igual que neste PDF ) a futureoceanslab@uvigo.es .