O Centro Vasco para o Cambio Climático (BC3) e a Universidade do País Vasco (UPV / EHU) organizaron este ano a 10a edición da BC3-UPV / EHU Summer School sobre cambio climático: “Transformación, adaptación e mitigación para un Quecemento global de 1,5 graos ”. Este e tres claro día realizouse en Bilbao a partir do día 8 ao 10 de xullo de 2019.

A escola de verán BC3-UPV / EHU ofrece unha imaxe actualizada dos retos en curso do cambio climático. Este ano, o foco estivo nas implicacións do informe do Grupo Intergobernamental das Nacións Unidas sobre Cambio Climático (IPCC) publicado o pasado outubro de 2018. Neste informe afírmase que é necesaria unha acción urxente nos próximos doce anos para que o quecemento global se manteña a 1,5 ° C para evitar consecuencias ambientais e económicas catastróficas. O debate centrouse en torno á transformación, adaptación e mitigación e unha mensaxe clave foi que actualmente temos as ferramentas para alcanzar o obxectivo de estabilización climática. É realmente solucionable cientificamente, pero ¿é socialmente realista?

Ter coñecemento sobre os retos do cambio climático é realmente importante para poder reaccionar en consecuencia e esta foi unha gran oportunidade para Iratxe Rubio, membro da FOL, para facer un seguimento do problema.