The news

Future Oceans Lab na fase de participación dos grupos de interese de INTEMARES

O INVESTIGADOR FOL DIEGO NO OBRADOIRO DE INTERESADOS SOBRE ÁREAS MARIÑAS PROTEXIDAS

25/05/2018 -

LIFE + IP + INTEMARES , como paso de seguimento de LIFE + INDEMARES , está considerado o maior proxecto de conservación mariña de Europa. LIFE IP INTEMARES impulsa o seu traballo cara a unha xestión integradora, innovadora e participativa da rede mariña Natura 2000 en España. O seu obxectivo é alcanzar unha forte rede mariña de áreas de protección da natureza indicadas en Natura 2000 e pensou que a participación dunha ampla e activa participación e un sólido coñecemento científico adaptado para a toma de decisións.

Dado que a actividade de investigación FOL evoluciona arredor das áreas mariñas protexidas, Diego Salgueiro asistiu a semana pasada ao taller INTEMARES , situado na Coruña (un dos oito talleres que o proxecto está a realizar en España). O obxectivo deste conxunto de talleres é iniciar a fase participativa cos grupos de interese, con metodoloxías innovadoras para xestionar con éxito as áreas mariñas.

Despois dunha breve presentación de rompedor de xeo, os participantes participaron nun método científico chamado Intelixencia Colectiva . Comezando pola clasificación de límites (previamente identificados) en tipoloxías que bloquean o establecemento de áreas da rede Natura 2000 , avanzaron cara á identificación dos límites máis importantes e deseño continuo de interaccións entre eles. O resultado deste paso é un mapa conceptual de comentarios, causas e consecuencias dos límites. Durante toda a metodoloxía, as decisións tomáronse por consenso e regras democráticas.

Finalmente, por pequenos grupos, os participantes discutiron as posibles opcións para resolver os límites clave trazados que ameazan a rede Natura 2000 en casos da vida real con accións específicas, programadas e a escala.

Para ver máis novas, preme aquí
CATEGORÍAS: Diego Salgueiro, Projects, Research, Workshop