Proxecto Clock

SOLUCIÓNS ADAPTATIVAS FRONTE OS IMPACTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO NA PESCA

CLOCK é un proxecto financiado con unha ERC Starting Grant liderado pola Dr. Elena Ojea na Universidade de Vigo dende o outono de 2016. É un proxecto de 5 anos que ten como obxectivo avaliar as solucións de adaptación fronte os impactos do cambio climático na pesca a nivel global. Céntrase na pesca artesanal, industrial e nas Áreas Mariñas Protexidas, considerando as diferentes medidas de xestión e políticas institucionais que permitan a adaptación e uns sistemas mais resilientes.

Hai cada vez máis evidencias de que os sistemas de xestión actuais da pesca poden non ser máis eficaces no contexto do cambio climático. Os stocks pesqueiros globais están fortemente sobreexplotados, e o cambio climático engade unha presión adicional aos recursos, provocando importantes impactos ecolóxicos e socioeconómicos. A xestión da pesca no mar está aínda lonxe de incorporar a adaptación ao cambio climático, polo que a investigación é moi necesaria neste senso. CLOCK terá unha perspectiva multidisciplinar imprescindible para avanzar na adaptación da pesca de ao cambio climático.

 

Liñas de traballo

Somos un novo grupo de investigadores que traballan en solucións para adaptar os sistemas mariños para os impactos esperados do cambio climático. Nós aplicamos un gran conxunto de solucións desde sociais e ciencias naturais para entender a adaptación ao cambio climático en sistemas mariños. Estamos a traballar para o futuro océanos sostibilidade e teñen un forte compromiso coa divulgación científica un doutreach. O noso traballo céntrase ao longo de 3 principais liñas de investigación:

SISTEMAS SOCIO-ECOLÓXICOS


Avaliar a adaptación ao cambio climático en mariños social-sistemas ecolóxicos

CONVENIOS INSTITUCIONAIS


Analizar as consecuencias dos cambios na distribución de especies en institucionais océano arranxos

XESTIÓN ADAPTATIVA


Desenvolvemento de solucións para xestión de recursos naturais baixo cambio climático
  • "Hai cada vez máis evidencias de que a actual xestión de recursos mariños sistemas pode non ser máis eficaz no futuro"